Η Space Hellas συμμετέχει σε τρία πρωτοποριακά ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση, ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση από κράτη- μέλη της ΕΕ. Τα καινοτόμα αυτά έργα αναπτύσσουν λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και για τις τεχνολογίες ανθρώπινης γλώσσας (Human Language Technologies).

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα

  • ECYSAP EYE (Προϋπολογισμός 37,5 εκατ. ευρώ). Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στον κυβερνοχώρο.
  • AIDA (συνολικός προϋπολογισμός 32,5 εκατ. ευρώ). Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την εκτέλεση ενεργειών που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των περιστατικών στον κυβερνοχώρο.
  • LINGUARISE-DC (συνολικός προϋπολογισμός 6 εκατ. ευρώ) Σκοπός του έργου είναι να αξιοποιήσει τις προηγμένες τεχνολογίες ανθρώπινης γλώσσας (Human Language Technologies- HLT) για να βελτιώσει την επικοινωνία, τη συλλογή πληροφοριών και τη συνεργασία ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών απέναντι σε ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Να σημειωθεί ότι η Space Hellas είναι, επίσης, εταίρος σε έξι εν εξελίξει έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, συντονίζοντας ένα εξ αυτών.