Η Space Hellas προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση των δύο πρώτων τμημάτων του διαγωνισμού «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής».

Η αξία της σύμβασης για το πρώτο τμήμα ανέρχεται στα 2,67 εκατ. ευρώ και για το δεύτερο τμήμα στα 2,6 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το τρίτο τμήμα του διαγωνισμού έχει αναλάβει η εταιρεία Ζουμπουλάκης. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης, η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte», η Active Computer Systems και Πλαίσιο Computers.

Η προμήθεια περιλαμβάνει: σταθερούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζιους και επίτοιχους βιντεοπροβολείς, έγχρωμους και ασύρματους εκτυπωτές Α4, ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α3 και Α4, ασύρματα σημεία πρόσβασης, εξυπηρετητές, υπολογιστικές μονάδες χαμηλού όγκου κατανάλωσης, μεταγωγείς, σετ ρομποτικής, διαδραστικά συστήματα και μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.