Σε μία σειρά από οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η Space Hellas στο πλαίσιο της εξαγοράς της SingularLogic. Όπως έγινε γνωστό, ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει γενικός διευθυντής Integration της SingularLogic, ύστερα από 13 χρόνια στη θέση του διευθυντή πωλήσεων της Space Hellas. Η Γενική Εμπορική Διεύθυνση της Space Hellas μετασχηματίζεται και δημιουργούνται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις: η Γενική Διεύθυνση Sales & System Integration και η Γενική Διεύθυνση Τechnology & Customer Operations

O Γιάννης Αναστασάκος, διευθυντής έργων της Space Hellas, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα γενικού διευθυντή Sales & System Integration στη νεοϊδρυθείσα Γενική Διεύθυνση, όπου υπάγονται ενοποιημένες οι μέχρι πρότινος εμπορικές Διευθύνσεις, Πωλήσεων και Έργων, σχηματίζοντας τη νέα Διεύθυνση Πωλήσεων της εταιρείας, καθώς και η Διεύθυνση Integration Services που ενοποιεί τους τομείς Project Management και Engineering.

Καθήκοντα διευθυντή στη νέα Διεύθυνση Integration Services, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα προϊστάμενος τομέα διαχείρισης έργων, Νίκος Γκορίλας. Ο Γιάννης Χατζησταυρόπουλος, τεχνικός διευθυντής της Space Hellas, αναλαμβάνει νέα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Technology & Customer Operations στη νεοϊδρυθείσα Γενική Διεύθυνση, όπου υπάγονται δύο νέες Διευθύνσεις: η Διεύθυνση Τεχνολογίας, στην οποία καθήκοντα Διευθυντή αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής Κώστας Μήτσιος, έχοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Technology & Customer Operations, και η Διεύθυνση Customer Operations, Διευθύντρια της οποίας αναλαμβάνει η μέχρι σήμερα Yποδιευθύντρια της Τεχνικής Διεύθυνσης, Μαρία Πικραμένου. Οι νέες Γενικές Διευθύνσεις, Sales & System Integration και Technology & Customer Operations, όπως και όλες οι προϊοντικές διευθύνσεις, θα συνεχίσουν να αναφέρονται απευθείας στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιάννη Μερτζάνη.