Δεν είναι πρωτότυπη εισαγωγή, αλλά για τις επιχειρήσεις ο χρόνος είναι χρήμα. Κάθε λεπτό που ένας εργαζόμενος μένει άπραγος πληρώνεται και κάθε λεπτό που ένας υπολογιστής δεν κάνει την εργασία που του έχει ανατεθεί στερεί από την επιχείρηση έσοδα. To μέγεθος της επένδυσης σε ένα σύστημα UPS, εξαρτάται ουσιαστικά από τις οικονομικές απώλειες που θα έχει η επιχείρηση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.

Αν περιοριστούμε αποκλειστικά σε οικονομικά μεγέθη, μια μελέτη του 2007, αναφέρει ότι μόνο στις Η.Π.Α. χάθηκαν περισσότερα από 45,6 δις δολάρια σε παραγωγικές ώρες εξαιτίας διακοπών ρεύματος. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση απώλεια εσόδων, αλλά και η έκπτωση στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι:
-Το μέγεθος της εγκατάστασης και τα ηλεκτρικά φορτία που θέλουμε να υποστηρίξουμε τόσο άμεσα όσο και μελλοντικά.
-Η κρισιμότητα των συστημάτων/εφαρμογών που θέλουμε να υποστηρίξουμε και η απαιτούμενη διαθεσιμότητα που θέλουμε να εξασφαλίσουμε.
-Η διάρκεια αυτονομίας που χρειαζόμαστε και η ύπαρξη (ή όχι) γεννήτριας που θα συμπληρώνει την ενεργειακή υποστήριξη της εγκατάστασης.

Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας και μείωσης του κόστους κατευθύνει όλο και περισσότερες εταιρείες στη χρήση modular UPS συστημάτων, ιδιαίτερα σε μεσαίες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Τα συστήματα αυτάμπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, επεκτασιμότητα και καλύτερη διαθεσιμότητα που μπορεί να φτάσει μέχρι και 99,9999%.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Τα σύγχρονα UPS συστήματα είναι πιο «πράσινα» από τους προκατόχους τους, που χρησιμοποιούσαν κυρίως μετασχηματιστές. Η έλλειψη μετασχηματιστών σημαίνει μικρότερη εκπομπή θερμότητας και κατά συνέπεια μειωμένες ανάγκες για κλιματισμό, βελτιωμένη απόδοση και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μείωση της ενέργειας επιτυγχάνεται επίσης με το ταίριασμα της ισχύος ενός UPS συστήματος με τα φορτία που θα υποστηρίζει, το λεγόμενο «right-sizing».  Τη δυνατότητα αυτή τη δίνουν με καλύτερα αποτελέσματα τα modular redundancy συστήματα. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Emerson Network Power, η δυνατότητα των σύγχρονων UPS να αξιοποιούν έξυπνους αλγόριθμους, ώστε να προσαρμόζουν κατάλληλα την καλύτερη κατάσταση λειτουργίας, μπορεί να εξοικονομήσει μόνο από τις εταιρείες της Βρετανίας περισσότερα από 10 εκατομμύρια λίρες στους λογαριασμούς ρεύματος και 80.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Οι τομείς που θα δώσουν ειδήσεις στο μέλλον
Η μετατροπή ισχύος, η αποθήκευση ενέργειας και η δυνατότητα επεκτασιμότητας είναι οι παράγοντες που αναμένεται να γίνουν σημαντικά βήματα εξέλιξης όσον αφορά την τεχνολογία των UPS συστημάτων. Στον τομέα της μετατροπής ισχύος, η αγορά έχει εστιάσει στην ανάπτυξη του Digital Signal Processing και Space Vector Modulation με στόχο και στις δύο περιπτώσεις την ταχύτερη απόκριση του UPS.

Όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας, η έξυπνη παράλληλη σύνδεση πολλών UPS και ο σχεδιασμός με λιγότερους υψίσυχνους μετασχηματιστές βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να δούμε αντικατάσταση των μπαταριών με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

 Τύποι UPS

 Εύρος λειτουργίας kVA  Voltage conditioning  Κόστος ανά VA  Απόδοση  Inverter συνεχώς σε λειτουργία
 Standby  0-0,5  Χαμηλή  Χαμηλό  Πολύ υψηλή  Όχι
 Line Interactive  0,5-5  Εξαρτάται από το σχεδιασμό  Μέσο  Πολύ υψηλή  Εξαρτάται από το σχεδιασμό
 Standby – Ferro  3 – 15  Υψηλή  Υψηλό  Χαμηλή – Μέση  Όχι
 Double conversion on-line  5 – 5000  Υψηλή  Μέσο  Χαμηλό – Μέσο  Ναι
 Delta conversion on-line  5 – 5000  Υψηλή  Μέσο  Χαμηλή – Μέση  Ναι