Καθώς η οικονομική κρίση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις ευρωπαϊκές χώρες, οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των τμημάτων IT λειτουργούν καταλυτικά στην ανάπτυξη του virtualization.

Σύμφωνα με την Gartner, η αγορά των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των PCs και των servers αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 50% από το 2009 και έπειτα. Η ανάπτυξη του λογισμικού που πρακτικά επιτρέπει στις επιχειρήσεις να τρέχουν στον ίδιο server εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για να λειτουργούν σε μια ποικιλία επεξεργαστών και λειτουργικών συστημάτων, έχει δημιουργήσει πλατύτερα χαμόγελα σε ορισμένους προμηθευτές σε σχέση με κάποιους άλλους.

Σύμφωνα με την IDC, ενώ εταιρείες, όπως η Vmware, θυγατρική της EMC, είδαν τα έσοδα τους να εκτινάσσονται, οι κατασκευαστές servers έχασαν μέχρι και 2,4 δισ. δολάρια σε πωλήσεις ή περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια servers μέχρι και το 2010. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα με λιγότερο εξοπλισμό.

Ωστόσο, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι απώλειες σε αριθμό servers αντισταθμίζονται από την αύξηση στις πωλήσεις επεξεργαστών ανά server, αλλά και στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης αποθηκευτικού χώρου και μνήμης, απαραίτητα συστατικά στοιχεία για πετυχημένο virtualization.

Περικοπές από παντού
Αν και η τεχνολογία του virtualization έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και αρκετές δεκαετίες, η τρέχουσα συγκυρία είναι αυτή που τη φέρνει στο προσκήνιο, δίνοντάς της μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ενδεχόμενη μείωση των απαιτούμενων υποδομών είναι μεν ένα όφελος για τις επιχειρήσεις, αλλά έχει να κάνει με το CAPEX και έτσι γρήγορα χάνεται. Αντιθέτως, η μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία και ψύξη των data centers είναι ένα όφελος διαχρονικό, καθώς συνδέεται με το OPEX.

Σύμφωνα με την IDC, το 2010 αντιστοιχούσαν 70 cents σε ενεργειακή δαπάνη για κάθε δολάριο εξοπλισμού. Το αντίστοιχο νούμερο το 1996 ήταν μόλις 15 cents και 50 cents το 2007.

Σχεδόν κανείς δεν αμφισβητεί ότι το virtualization συντελεί σε σημαντικές μειώσεις του λειτουργικού κόστους, άλλα αυτό δεν σημαίνει ότι η υλοποίησή του είναι ανέφελη. Η κυρίαρχη θέση της VMware δημιουργεί κάποιες ανησυχίες, ειδικά από τον περσινό Ιούλιο, όταν η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο χρέωσης των αδειών του λογισμικού της. Ενώ μέχρι τότε, η εταιρεία χρέωνε βάσει του αριθμού των CPUs, άρχισε να χρεώνει βάσει του αριθμού των VMs και του μεγέθους της μνήμης που ήταν δεσμευμένη για αυτά.

Για πολλούς CIOs αυτή η αλλαγή σήμαινε σημαντική επιβάρυνση των προϋπολογισμών που σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε και το 20%. Ενα δεύτερο ζήτημα που εγείρει η ανάπτυξη του virtualization είναι η διαχείριση των virtual υποδομών. Το νέο Αγιο Δισκοπότηρο των CIOs είναι η υλοποίηση ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος (private cloud) κάτω από την ομπρέλα του οποίου όλες οι virtualized υποδομές λειτουργούν ως ένα ενιαίο διαχειρίσιμο σύστημα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Forrester Research, το 80% των CIOs πιστεύουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν είναι η γεφύρωση εφαρμογών που λειτουργούν σε διαφορετικά data centers. Στόχος είναι οι εφαρμογές να μοιράζονται μια κοινή δεξαμενή από επεξεργαστική ισχύ, μνήμη και αποθηκευτικό χώρο και μάλιστα με αυτόματη και δυναμική ανάθεση των απαραίτητων πόρων ανά εφαρμογή και ανά χρονική περίοδο.

Η μετάβαση σε private cloud
Με την άποψη αυτή συμφωνούν και τα αποτελέσματα της μελέτης της Symantec «2011 Virtualization and Evolution to the cloud survey», η οποία εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σκοπεύουν να κινηθούν σε επιχειρηματικά κρίσιμες πρωτοβουλίες που αφορούν στη χρήση εικονικών ή υβριδικών cloud περιβαλλόντων. Η μελέτη εστίασε σε τομείς όπως server, client και storage virtualization, storage-as-a-service και τεχνολογίες που αφορούν το hybrid/ private cloud.

Οι CEOs και οι CFOs εκδηλώνουν μία ανησυχία για τη μεταφορά κρίσιμων εφαρμογών σε virtual ή cloud περιβάλλοντα, λόγω των προκλήσεων όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η απόδοση – η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις από περισσότερα από 3.700 στελέχη από 35 χώρες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η υιοθέτηση του server virtualization είναι εκτεταμένη, με περισσότερο από το 75% των επιχειρήσεων να συζητούν ανάπτυξη σε private και υβριδικά cloud. Από τις τεχνολογίες που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι server και storage virtualization είναι οι πιο ώριμες με 45 και 43 τοις εκατό των επιχειρήσεων να διαθέτουν παρόμοιες υλοποιήσεις. Η τεχνολογία private Storage-as-a-Service είναι η λιγότερο ώριμη με μόνο 36% υιοθέτηση από τις εταιρείες.

Οι επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο αποκάλυψαν κενά μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της εκμάθησης για τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνοδεύουν αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Οπως προκύπτει από τη μελέτη:
• Τα projects που αφορούσαν server virtualization ήταν τα πιο επιτυχημένα, με ποσοστό μόνο 4% διαφορά ανάμεσα στους προσδόκιμους και τους πραγματοποιήσιμους στόχους. Οι μεγαλύτερες διαφορές ήταν στην προσαρμοστικότητα, στη μείωση των εξόδων κεφαλαίου και στη μείωση λειτουργικών εξόδων.
• Ο μέσος όρος ελλείμματος μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας στην τεχνολογία storage virtualization ήταν 33%, με την απογοήτευση να προέρχεται από την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την μείωση των λειτουργικών εξόδων.
• Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν μία διαφορά 26% μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματοποιήσιμων στόχων στο endpoint/desktop virtualization.
• 77% των επιχειρήσεων μελετούν το ενδεχόμενο μίας τεχνολογίας private Storage-as-a-Service, αλλά αυτά τα projects αποτελούν πρόκληση όσον αφορά στην υλοποίησή τους και υπολείπονται των προσδοκιών κατά 37%.
• Το 76% των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει server virtualization ανέφεραν ότι η ασφάλεια ήταν σε κάποιο βαθμό / εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που τους απέτρεψε να εκθέσουν διάφορα εμπιστευτικά στοιχεία, τοποθετώντας κρίσιμες εφαρμογές σε virtualized servers.