Ένα σημαντικό έργο, με απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής σύνταξης για τους ασφαλισμένους, δρομολογεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2021.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Tο έργο περιλαμβάνει:

  • Τη σάρωση τουλάχιστον 10.700.000 μονάδων αρχείου του e-ΕΦΚΑ, που είναι φυλαγμένες σε φακέλους, κλασέρ, κούτες, σάκους ή έχουν βιβλιοδετηθεί.
  • Την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων από το ψηφιοποιημένο μέσω σάρωσης υλικό για το 70% των μονάδων έγχαρτου αρχείου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου.
  • Την επιβεβαίωση της ορθότητας των αυτόματα αναγνωρισμένων δεδομένων ή, σε διαφορετική περίπτωση, τη διόρθωσή τους μέσω καταχώρησης/ πληκτρολόγησης δεδομένων (data entry) σε ειδική εφαρμογή που θα διαθέσει ο ανάδοχος.
  • Την επεξεργασία των σαρωμένων εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
  • Την τεκμηρίωση των σαρωμένων εγγράφων με μεταδεδομένα.
  • Τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων του έργου.

Γρηγορότερη η απονομή της σύνταξης

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους από το αρχείο των πρώην ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης και του ύψους κάθε σύνταξης, κύριας και επικουρικής, ώστε να μειωθεί δραστικά (ιδανικά να μηδενιστεί) ο όγκος των αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεμούν προς επεξεργασία και να εκλείψει το φαινόμενο των μεγάλων καθυστερήσεων, ακόμη και για απλές περιπτώσεις.