Στα 265 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των ψηφιακών έργων που διαχειρίζεται και συντονίζει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), ενώ παράλληλα μετέχει ενεργά σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως ανέφερε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με διαπιστευμένους δημοσιογράφους, «το 2023 ήταν ένα έτος προκηρύξεως σειράς εμβληματικών έργων που θα βελτιώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες» και πως το 2024 θα είναι- πλέον- έτος υλοποίησης.

Σύμφωνα με την κυρία Τσούμα για τη νέα χρονιά έχουν δρομολογηθεί δύο μεγάλα έργα: η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πρωτογενούς πρόληψης που θα αποτελεί το σημείο επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι προϋπολογισμού 10,2 εκατ. ευρώ και θα προκηρυχθεί το νέο έτος. Επίσης μέσα στην επόμενη χρονιά θα προκηρυχθεί ακόμα ένα έργο κομβικής σημασίας, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ραντεβού για όλα τα νοσοκομεία.

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται:

  • Η ενοποίηση των Μητρώων που διατηρεί η ΗΔΙΚΑ στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, προϋπολογισμού 12,2 εκατ. ευρώ. Για το έργο αναμένεται σύντομα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τη διαχείριση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών, προϋπολογισμού 29,4 εκατ. ευρώ, με τον σχετικό διαγωνισμό να βρίσκεται σε διαδικασία κατακύρωσης.
  • Η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, προϋπολογισμού 45,1 εκατ. ευρώ.  Η σύμβαση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον σχετικό έλεγχο.
  • Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων των νοσοκομείων. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, προϋπολογισμού 139,5 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.
  • Η αναβάθμιση του κέντρου διαχείρισης δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει ήδη ξεκινήσει.
  • Η εγκατάσταση συστήματος RIS PACS απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου, τα δύο από τα τρία lots, με συνολικό προϋπολογισμό 15,8 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται. Το έργο αυτό είναι έργο γέφυρα ανάμεσα στο προηγούμενο και στο τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ.