Η Dell ανακοίνωσε, πρόσφατα, την απόφασή της να εξαγοράσει την εταιρεία StatSoft, πάροχο στατιστικών αναλύσεων και προηγμένων τεχνολογιών analytics.

Η εξαγορά θα διευρύνει το χαρτοφυλάκιο analytics της Dell και θα δώσει στην StatSoft πρόσβαση στα κανάλια πωλήσεων και μάρκετινγκ της Dell. Η StatSoft θα συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν στον τομέα των advanced analytics του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου της Dell και θα ενισχύσει τη στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών της. Σύμφωνα με την Gartner, με την εξαγορά αυτή η Dell έχει πολλές πιθανές στρατηγικές.

Μπορεί είτε να προωθήσει το λογισμικό της StatSoft στους μεγάλους επιχειρησιακούς πελάτες της, για να ανταγωνιστεί με εταιρείες όπως η IBM και η SAS, να συνδυάσει τις δικές της παροχές με της StatSoft για λύσεις που απευθύνονται σε μεγάλους οργανισμούς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή και σε λύσεις για χρήστες “power” desktop που απευθύνονται στη μεσαία αγορά, είτε,  τέλος, να ενσωματώσει την StatSoft στην Quest για να δημιουργήσει μία ενιαία σουίτα BI/analytics.