Σε όλον τον κόσμο, μια από τις κοινές αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στην πανδημία, είναι το αίτημα για βελτίωση των συστημάτων υγείας, τα οποία είχαν παραμεληθεί σε βάρος άλλων προτεραιοτήτων.

Ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών υγείας μακριά από τα αστικά κέντρα είναι μια δύσκολη άσκηση και ειδικά για κράτη που δε διαθέτουν περίσσευμα οικονομικών πόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τηλεϊατρική θα μπορούσε να είναι μια ωφέλιμη λύση, ειδικά αν εφαρμοστεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.

ΗΠΑ: Το 66% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι ωφέλιμες
Σύμφωνα με την έρευνα «Telehealth Index Consumer Survey», μόλις το 8% του πληθυσμού στις ΗΠΑ, δηλώνει ότι έχει αξιοποιήσει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ενώ το 66% δηλώνει ότι θεωρεί ωφέλιμες τις υπηρεσίες αυτές. Η διάδοση των smart phones και των wearables λειτουργεί σε αυτήν τη φάση καταλυτικά στην αποδοχή των υπηρεσιών τηλεϊατρικής που θα εμφανιστούν στο μέλλον, ειδικά για άτομα 50 ετών και κάτω.

Όμως η τηλεϊατρική είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πιο απαιτητικό τεχνολογικά από τη μέτρηση που κάνει μια έξυπνη συσκευή. Για να μπορεί να κάνει ο γιατρός το έργο του «σαν να ήταν εκεί», χρειάζεται αναλυτικά δεδομένα για το ιστορικό του ασθενή, πολύ καλή ποιότητα απεικόνισης της τρέχουσας κατάστασής του και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο.

Γιάντσης: Ένα βήμα πριν την διαγωνιστική διαδικασία
Το δίκτυο Σύζευξις ΙΙ, το οποίο αναμένεται να προσφέρει σε 34.000 δημόσια κτίρια ταχύτητες μέχρι και 1 Gbps, θα μπορούσε να αποτελέσει τον κορμό γι’ αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Σε συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Γιάντση, γενικό διευθυντή έργων της ΚτΠ, ενημερωθήκαμε ότι το έργο είναι ένα βήμα πριν τη διαγωνιστική διαδικασία, με προϋπολογισμό 620 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 170 θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

Πέρα όμως από το Σύζευξις ΙΙ, για το οποίο οι περισσότερες πληροφορίες είναι γνωστές, ένα νέο έργο που αναδύεται και αναμένεται να βρει σύντομα το δρόμο προς την υλοποίηση, είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου δημόσιων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, το οποίο θα βασιστεί στο Σύζευξις ΙΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το έργο αυτό έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ανάμεσα στην ΚτΠ, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υγείας, οπότε είναι πιθανό ακόμα και στη διάρκεια της εβδομάδας να υπάρξουν εξελίξεις.