Οι παραγγελίες συσκευών personal & entry-level αποθήκευσης (PELS), για το 2014, παρέμειναν σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 75,7 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η αξία των ετήσιων παραγγελιών μειώθηκε κατά 1,5% στα 6,6 δις. δολ., ενώ οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 0,9% στα 20,5 εκατ., ενώ το δ’ τρίμηνο του 2014, η αξία των παραγγελιών μειώθηκε κατά 5,2% στα 1,7 δις. Για το δ’ τρίμηνο του 2014, οι πάροχοι HDD (Hard disk drive) συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους στις παραγγελίες PELS, κερδίζοντας 1,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και το μερίδιό του διαμορφώθηκε στο 80,2%. Αν και η αγορά entry-level storage συνέχισε να κυριαρχείται από τους “mainstream” non-HDD παρόχους, με 42,1% μερίδιο αγοράς παραγγελιών, το μερίδιο αγοράς του συνέχισε να συρρικνώνεται κατά 17,6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

Οι πάροχοι HDD, από την άλλη, κέρδισαν 14,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 30,8% των παραγγελιών της αγοράς entry-level. Το personal storage αντιπροσωπεύει το 98,7% των παραγγελίων PELS και το 87,1% της αξίας της αγοράς για το δ’ τρίμηνο, ενώ το entry-level storage αντιπροσωπεύει το 1,3% των παραγγελιών και το 12,9% της αξίας της αγοράς PELS. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελικοί χρήστες συνεχίζουν να «αναβαθμίζονται» σε μεγαλύτερες χωρητικότητες ώστε να ικανοποιήσουν τις αποθηκευτικούς τους ανάγκες, με τις συσκευές 4+ terabyte να ξεπερνούν το 30% για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύοντας το 33,3% των συνολικών παραγγελιών.