Κινητήριος δύναμη για τον πρωτογενή τομέα ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την αύξηση της παραγωγικότητας και βιωσιμότητας του παραγωγού ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας.

«Ο πρωτογενής τομέας για το νησί  αποτελεί ‘την κιβωτό της Κρητικής ιδιαιτερότητας και ψυχής’ που πρέπει να διατηρηθεί στηριζόμενη στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την κατοχυρωμένη ταυτότητα των προϊόντων της κρητικής γης και μέσω της δύναμης των νέων ψηφιακών «εργαλείων» και της ανάλυσης δεδομένων μπορούμε να βοηθήσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και βιωσιμότητας του παραγωγού». Αυτό ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κηρύσσοντας την έναρξη του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την «Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας-Ψηφιοποίηση, το αύριο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας», την  Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στο Candia Maris Resort & Spa Crete στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε σχέση με την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής γεωργίας ο Περιφερειάρχης ανέφερε, ότι, «οφείλουμε να συναποφασίσουμε ότι σε ένα κόσμο με τεράστιες προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων κλιματικών αλλαγών,  των περιορισμένων φυσικών πόρων και του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, απαιτείται η ψηφιακή μεταμόρφωση, καθώς παραμένει μία από τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας. Η Περιφέρεια Κρήτης κατευθύνει τις δυνάμεις και τους πόρους και για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των αγροτών της Κρήτης».