Τη μεγάλη πρόκληση που είναι η επιτυχής, έγκυρη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του ψηφιακού μετασχηματισμού εντός των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης επεσήμανε ο Σταύρος Ασθενίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «Το μέλλον της Ψηφιακής Υγείας, σήμερα». Αναφορικά με τα έργα της υγείας στάθηκε στις δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην ψηφιοποίηση περίπου 16.000.000 αρχείων σε 120 νοσοκομεία του Συστήματος Δημόσιας Υγείας, αλλά και στην επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής σε ολόκληρη την χώρα με την προσθήκη 315 νέων σταθμών τηλεϊατρικής και 3.000 σημείων τελικής φροντίδας στο σπίτι για ευάλωτες ομάδες.

Με την επέκταση – αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) θα επιτευχθεί η κάλυψη υγειονομικών αναγκών ορεινών, δυσπρόσιτων και νησιωτικών οικισμών της χώρας καθώς και 30 σωφρονιστικών καταστημάτων και 20 δομών υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην συνέχεια της τοποθέτησής του αναφέρθηκε σε δύο έργα που είναι σε ωρίμανση και αναμένεται σύντομα να προκηρυχθούν. Το πρώτο είναι για το ΕΚΑΒ με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης περιστατικών και Πύργου Ελέγχου και το δεύτερο για το ΕΚΑΠΥ που αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών άμεσα σε περιπτώσεις κρίσεων χωρίς την μεσολάβηση της πάγιας διαδικασίας των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών.