Τι θα μπορούσε να προβληματίζει τους πελάτες σας και ποιο μπορεί να είναι το επίπεδο ικανοποίησής τους από το customer service και το last mile; Αντί γενικών εντυπώσεων, τα Big Data μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Τι θα μπορούσε να προβληματίζει τους πελάτες σας και ποιο μπορεί να είναι το επίπεδο ικανοποίησής τους από το customer service και το last mile; Αντί γενικών εντυπώσεων, τα Big Data μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Κάθε επιχείρηση λιανικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, έχει στη διάθεσή της, εν δυνάμει, πλήθος δεδομένων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για να μεταμορφώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες της. Τα περιθώρια αύξησης του αριθμού των πελατών, της ικανοποίησής τους και της μεγαλύτερης κερδοφορίας, κρύβονται σε πληροφορίες που ήδη υπάρχουν και απλά περιμένουν να ψηφιοποιηθούν, πριν αποκαλύψουν τον πλούτο που κρύβουν.

NW: Ποιες είναι οι μορφές των δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις λιανικής σήμερα και πώς;
Ενώ μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα δομημένα δεδομένα αξιοποιούνται με σχετική επάρκεια, τα μη δομημένα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα chats, τα reviews και όλες τις γραπτές επικοινωνίες, είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αν εκδηλωθεί η δυσαρέσκεια ενός πελάτη από τις συναλλαγές του, τότε θα είναι πολύ αργά για κάποια αντίδραση. Όμως, τις περισσότερες φορές, είναι διαθέσιμα αδόμητα δεδομένα που δείχνουν την δυσαρέσκειά του, όπως για παράδειγμα μία τηλεφωνική κλήση ή ένα chat όπου διαμαρτύρεται. Ο όγκος αυτών των δεδομένων τα κατατάσσει στην κατηγορία των big data και η ανάλυσή τους απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ και εμπειρία σε cloud τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη.

Οι λύσεις που διαθέτει η Pobuca σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των αδόμητων δεδομένων, τι χαρακτηριστικά έχουν;
Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει αλγορίθμους ανάλυσης αυτών των δεδομένων και χρησιμοποιεί τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες και δυνατότητες που προσφέρει η εξέλιξη της AI ώστε να αυτοματοποιήσει αυτή τη διαδικασία και να αναλύει χιλιάδες διαλόγους σε λίγα λεπτά, ώστε όχι μόνο να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα αλλά και να μπορούμε να αντιδρούμε άμεσα. Αυτή η υψηλή τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα μας Pobuca Customer Voice και Pobuca Knowledge, τα οποία πλαισιώνουν την Pobuca Platform, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Μετατροπή της φωνής σε κείμενο
2. Ποιοτική ανάλυση επικοινωνίας με βάση τον ήχο
3. Ελεγχος συμμόρφωσης με τους κανόνες επικοινωνίαςτης εταιρείας
4. Ανάλυση κειμένου για την εύρεση του θέματος της επικοινωνίας και την κατηγοριοποίηση
5. Καθορισμός του συναισθήματος πελάτη
6. Ανάλυση διαλόγων και των επικοινωνιών ενός πελάτη,
7. Σύνδεση σε διαφορετικά κανάλια, όπως το Messenger, το Instagram, το Twitter, τα Google reviews, και ταυτοποίηση του προφίλ
8. Υποστήριξη των customer support agents, προσωποποιημένη βοήθεια και tips
9. Βot trainer λειτουργικότητα
10. Δημιουργία βάσης γνώσης (knowledge base)
11. Δημιουργία segments και reports
12. Διασύνδεση με την Pobuca Platform ή άλλα CRM και BI,
13. Λειτουργία ως mystery shopper
14. Προσαρμογή των μοντέλων AI στα δεδομένα της κάθε επιχείρησης
15. Αυτόματο translation και υποστήριξη greeklish
16. Live chat μέσα από την πλατφόρμα.