Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, πραγματοποίησε τη Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ενημερωτική συνάντηση στο Επιμελητήριο Ημαθίας θέμα «H τεχνολογία στην υπηρεσία του επιχειρείν».

Ο Σ. Ράλλης επεσήμανε ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου  ΨΗΠΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε με μια σειρά από δράσεις, όπως η ψηφιακή πλατφόρμα e-ΥΜΣ (ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης) για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας, αλλά και η διασύνδεση των μητρώων (ασφαλιστικό, φορολογικό κ.α.) με το e-ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια παρουσίασε το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα και τα οφέλη που θα επιφέρει στους αγρότες και τον αγροδιατροφικό τομέα της Ημαθίας.

Επίσης, παρουσίασε το νέο έργο που σχεδιάζεται και αφορά σε μια ψηφιακή πύλη για τον τουρισμό. Το έργο αλλάζει τον τρόπο προβολής του κάθε τόπου, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής σύγχρονου οπτικοακουστικού περιεχομένου. Κλείνοντας μίλησε για μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση  και τη βελτίωση της ζωής στην πόλη, όπως το έργο της έξυπνης στάθμευσης.