Ο ΟΑΕΔ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη BYTE το έργο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού» για πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών του οργανισμού.

Στόχος του έργου είναι να επιτευχθεί η μείωση του λειτουργικού κόστους, η θωράκιση της ασφάλειας και η ανάπτυξη της καινοτομίας, γεγονός που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες. Eιδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα εξής:

– Μεταφορά του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
– Εγκατάσταση του εξοπλισμού (hardware, software, τερματικών σταθμών, τοπικών εκτυπωτών), παραμετροποίηση δικτύου, καθώς επίσης και εγκατάσταση των εφαρμογών
– Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τη διασύνδεση των υπολογιστών με το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης των υπηρεσιών
– Αποξήλωση του υπό κατάργηση παλιού εξοπλισμού – ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον εξοπλισμό του παρόντος έργου – και μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο εξοπλισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.322 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).