Η Alpha Real Estate Management & Investments (AREMI) ανέθεσε στη CGSoft έργο Real Estate Asset, Property & Facility Management.

Το έργο περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών της σουίτας Thesis Property Suite και θα αξιοποιηθεί για το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου Alpha Bank. Το Thesis.net Property Management είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση ακινήτων, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αναθέσεις εργασιών, αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs), διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.