Ο ΕΟΠΥΥ κατακύρωσε (υποψήφιος ανάδοχος), σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Διάγραμμα ΑΕ την προµήθεια 46 συνολικά (με την προσαύξηση) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων - 36 Samsung SL-M5360RX και 12 Samsung SL-K7600LX - για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει επίσης προσφορές οι εταιρείες Active Computer Systems, Ζουμπουλάκης Προμήθειες ΑΕ και Xerox.