Υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 2019 η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» από την ένωση εταιρειών “Tredit - Dotsoft”.

Αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου αποτελούν η συλλογή δεδομένων/πηγών δεδομένων για επιβατικές ροές σε τοπικό επίπεδο και από/προς τις χώρες της Αδριατικής – Ιονίου, τα πιθανά προβλήματα/εμπόδια στην περίπτωση της Ηγουμενίτσας στο έργο Inter-Connect και οι δυνατότητες/ευκαιρίες για την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου.