Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Γρίβας ΑΕ την προμήθεια 12 πλήρων σετ λογισμικού και εξοπλισμού για την εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από έξυπνες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κιτ καλωδίων και εξαρτημάτων.

Με αυτήν την προμήθεια θα καλυφθεί το υφιστάμενο επιχειρησιακό δυναμικό, επιταχύνοντας την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών, συνεπικουρώντας στη διαμόρφωση της ενιαίας εικόνας πληροφοριών για τα διεθνικά δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια καθώς και για δίκτυα που εμπλέκονται σε άλλες οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 118.960 ευρώ.