Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Lamda Hellix την παροχή «Υπηρεσιών παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. στα κτήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για δύο έτη.

Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών, γεννητριών, εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ψυκτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, όπως και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών επιτήρησης. Η σύμβαση που υπογράφτηκε ισχύει για δύο έτη, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τις 189.460 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).