Το Ελληνικό Κτηματολόγιο κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Lamda Hellix το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας κέντρου δεδομένων από καταστροφή, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πρωτεύοντος κέντρου δεδομένου του».

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων, αντικατάσταση μπαταριών συστήματος UPS και υπηρεσίες φιλοξενίας του υφιστάμενου κέντρου ανάκαμψης από καταστροφή. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 840.373 ευρώ (με ΦΠΑ).