Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε σύμβαση με την Logicom Solutions για την υλοποίηση του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου (ΚΕΔ), ένα έργο το οποίο θα εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές υποδομές της Κύπρου, συνδυάζοντας την αξιοποίηση ψηφιακών λειτουργικών και λειτουργικών δυνατοτήτων σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΚΕΔ θα καταστεί το μεγαλύτερο έργο ψηφιακών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς θα συνδέει τηλεπικοινωνιακά όλα τα κτίρια του Δημοσίου με ένα αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το χρονοδιάγραμμά του προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του μέσα σε 18 μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για οκτώ χρόνια.