Ο ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Mobile Technology για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Καταμέτρησης και την προμήθεια φορητών καταχωρητών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τόσο του εξοπλισμού (PCs, φορητών τερματικών Dap – Radix, βάσεων επικοινωνίας Dap – Radix, εκτυπωτών, modems) όσο και των εφαρμογών του συστήματος καταμέτρησης PCs και φορητών τερματικών Dap – Radix, καθώς επίσης και την αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος καταμέτρησης και την αποκατάσταση οποιοδήποτε προβλήματός του (δυσλειτουργίες, bugs κ.λπ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνει την προμήθεια 25 φορητών καταχωρητών (Honeywell Dolphin 99ex Terminal) και βάσεων (Honeywell Dolphin 99ex Terminal) ανά έτος. Το συνολικό συμβατικό τίμημα των παραπάνω υπηρεσιών και της προμήθειας ανέρχεται για τη διετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης σε 319.100 ευρώ.