Στη Μύκονο βρέθηκε ο Γιώργος Καραμανώλης, συνιδρυτής και CTO/CIO της Crowdpolicy για την παρουσίαση της πρώτης εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας της εταιρείας για Open Procurement management.

Ο Δήμος Μυκόνου είναι ο πρώτος Δήμος που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σε πιλοτικό στάδιο. Μέσα από την πλατφόρμα Οpen Procurement  της Crowdpolicy υποστηρίζεται η παρακολούθηση όλων των βημάτων και σταδίων δημόσιων προμηθειών, η οργανωμένη διαχείριση αναγκών του Δήμου και των τοπικών κοινωνιών, η δημόσια προβολή στοιχείων, και των δεικτών εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας των έργων.

Επίσης, επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί,  επίσης, η ευελιξία και η ευκολία παραμετροποίησής της, ανάλογα με το μέγεθος και της ανάγκες των φορέων.