Η NetSteps υλοποίησε το νέο website του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.elke.ntua.gr).

Ο επανασχεδιασµός και η user-friendly παρουσίαση όλων των ενοτήτων µέσα σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό περιβάλλον διευκολύνει τον χρήστη στις αναζητήσεις του και στην εύκολη διεκπεραίωση ενεργειών (προκηρύξεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ανακοινώσεις κ.ά.).

Σεβόµενοι την εικόνα του φορέα, η NetSteps ακολούθησε µία καθαρή, minimal αισθητική, που εγγυάται την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση µέσα στο website. To νέο website του ΕΛΚΕ προσφέρει στους επισκέπτες του µία µοναδική εµπειρία, όπου µπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν και να ενηµερωθούν άµεσα και αποτελεσµατικά.