Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην NewCytech την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 399.740 ευρώ.