Στη NextCom κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοινωνία της Πληροφορίας το διαγωνισμό με αντικείμενο την «Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 703.142 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης και πολιτισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των φιλοτελικών εκθεμάτων και του ιστορικού αρχείου του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου. Το ψηφιακό αποθετήριο θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου από το ευρύ κοινό αλλά και από την ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το έργο αναλύεται στις παρακάτω φάσεις

  • Ψηφιοποίηση φιλοτελικών εκθεμάτων, ιστορικoύ αρχείου – εγγράφων: Το προς ψηφιοποίηση αρχειακό υλικό του Μουσείου αποτελείται από κατάστιχα και λυτά έγγραφα που απαρτίζουν το ιστορικό αρχείο των ελληνικών ταχυδρομείων και έχουν περιεχόμενο που αφορά τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας αυτού και καλύπτουν την περίοδο 1901-1930.
  • Τεκμηρίωση – ψηφιακό αποθετήριο: Η τεκμηρίωση θα λάβει χώρα σε διάφορα επίπεδα και στάδια λογικής συνέχειας και πάντα σε συνάρτηση με το λογισμικό πρόγραμμα που θα παραμετροποιηθεί και θα αποτελέσει το ψηφιακό αποθετήριο.
  • Ανάπτυξη αποθετηρίου: Θα γίνει χρήση και αξιοποίηση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source) με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την διάθεσή τους στην παραμετροποίηση και αναβάθμιση των επιμέρους συστημάτων,  βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του έργου.
  • Ανάπτυξη δύο εκπαιδευτικών εφαρμογών (web & mobile)
  • Προμήθεια εξοπλισμού
  • Εκπαίδευση