Ο Δήμος Πατρέων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Realiscape Typorama το έργο ψηφιοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.

Στόχος του έργου είναι η διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος και η διάδοση της σπουδαίας συλλογής που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Το έργο προβλέπει την ψηφιοποίηση 59 χειρόγραφων τόμων με πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων, 400 τουλάχιστον πινάκων ζωγραφικής, περισσότερων από 1.500 φωτογραφιών, ιστορικού αρχείου 25.000 σελίδων, βιβλίων πό τις συλλογές που υπάρχουν, καθώς και την εισαγωγή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων παλιάς συλλογής (έντυπες κάρτες, δελτία, κατάλογοι κ.λπ.). Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 157.998 ευρώ.