Στη SingularLogic ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών το έργο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ).

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 2.232.000 ευρώ. Το υπουργείο Εσωτερικών προσκάλεσε την εταιρεία, λόγω της εμπειρίας της στις εκλογικές αναμετρήσεις, να καταθέσει προσφορά και προχώρησε σε απευθείας ανάθεση. Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα εξυπηρετεί την υλοποίηση της ψήφου εκλογέων που διαμένουν εκτός επικρατείας και των τροποποιήσεων του νόμου που αφορούν στην εκλογική διαδικασία.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσής του με τις εφαρμογές της κύριας εκλογικής διαδικασίας και της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα η ενσωμάτωση στο ΟΣΥΕΔ της χρήσης των API διαλειτουργικότητας με τους άλλους δημόσιους φορείς (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπ. Παιδείας, στρατολογία, ασφαλιστικούς φορείς κλπ), κρίνεται σημαντική, καθώς θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί σε άλλες παρόμοιες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον σε δημόσιους οργανισμούς.

Για τη διασύνδεση του ΟΣΥΕΔ με το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», θα γίνει χρήση των API διαλειτουργικότητας που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τον ανάδοχο του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος και ήδη χρησιμοποιούνται σε σειρά άλλων εφαρμογών.
Το ΟΣΥΕΔ περιλαμβάνει έξι συστήματα:

•  Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Εκλογέων Εξωτερικού
•  Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Ετεροδημοτών
•  Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων στον Άρειο Πάγο από τα κόμματα
•   Σύστημα Αναθεώρησης Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων
•  Σύστημα Διαχείρισης Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων
•  Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικής Διαδικασίας