Ο διαγωνισμός που διενήργησε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για το έργο: «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space A.E. έναντι τιμήματος 400.135 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στο ΕΣΠΑ του Άξονα Προτεραιότητας «02–Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική».