Η Uni Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «αναβάθμιση υποδομών και κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας των επιχειρησιακών και ερευνητικών δομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών».

Η αξία της υπογραφείσας σύμβασης ανέρχεται στα 455.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα: – Δικτυακές υποδομές – δίκτυα δεδομένων υπερυψηλών ταχυτήτων όπως συσκευές δρομολόγησης δεδομένων, οπτικά modules, ελεγκτές λειτουργίας ασύρματου δικτύου, συσκευές ασύρματης πρόσβασης, συσκευές ασφάλειας και δρομολόγησης, σύστημα διαχείρισης κίνησης δεδομένων και βελτιστοποίησης απόδοσης – Αποθηκευτικά μέσα εξαιρετικά μεγάλου όγκου δεδομένων περιβαλλοντικών μετρήσεων και ερευνητικών δράσεων.