Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (ΥΠΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Zουμπουλάκης ΑΕ την προμήθεια 140 σταθμών εργασίας (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λειτουργικό σύστημα) για την κάλυψη αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Κόντης ΕΠΕ, Διάγραμμα (απορρίφθηκε), Έπαφος και Spinworks (απορρίφτηκε). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 74.301 ευρώ (με ΦΠΑ).