Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Ζουμπουλάκης ΑΕ την προμήθεια ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού (desktop PCs, laptops, πολυμηχανήματα, scanner, οθόνες, ηχεία, web κάμερες και λοιπό εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό) μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με το έργο αυτό εξοπλίζονται με τον αναγκαίο βασικό εξοπλισμό και με πρόσθετο βοηθητικό υλικό μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) μέσω των αντίστοιχων σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής αγωγής, με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση και συμμετοχή αυτών των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την πρόληψη των κινδύνων και αποκλεισμών που απειλούν το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 890.060 ευρώ.