Στην εταιρεία Zουμπουλάκης ΑΕ ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 2.396.200 ευρώ. Η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ, που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης.  Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν, ύστερα από καταγραφή που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Τι περιλαμβάνει η προμήθεια Ενδεικτικά, τα είδη της προμήθειας περιλαμβάνουν: 2.594 σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 538 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 458 επιτραπέζιους βιντεοπροβολείς (short throw projector), 28 επίτοιχους βιντεοπροβολείς (ultra short throw wifi projector), 38 έγχρωμους εκτυπωτές, 71 ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser, 72 διαδικτυακές κάμερες, 127 εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, 7 ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α4, 2 ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α3, 53 access point, 22 εξυπηρετητές (high-end workstation for server), 10 υπολογιστικές μονάδες χαμηλού όγκου/κατανάλωσης, 201 ακουστικά, 67 μεταγωγείς (switch), 6 σετ ρομποτικής Νηπιαγωγείου, 144 σετ ρομποτικής Δημοτικού, 73 σετ ρομποτικής Γυμνασίου, 56 σετ ρομποτικής Λυκείου και πιλοτικού έργου Edulabs, 39 διαδραστικά συστήματα (interactive set) και 56 μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).