Στην 01 Solutions Hellas ανέθεσε ο Δήμος Ζακύνθου την προμήθεια ειδικού λογισμικού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου.

Στο πλαίσιο του έργου προσφέρθηκε στο Δήμο το σύγχρονο και ευέλικτο πληροφοριακό Σύστημα “e-Κinisi”, το οποίο παρέχει δυνατότητες πλήρους διαχείρισης όλων των διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων – οδηγών. Επίσης, μέρος της προμήθειας αποτελεί το υποσύστημα τηλεματικής για την πλήρη και άμεση απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κίνησης του κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου.

Για το συγκεκριμένο υποσύστημα τηλεματικής θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα “Fleeto Premium tracker” της συνεργαζόμενης εταιρείας Dotsoft. Το έργο στον Δήμο Ζακύνθου έρχεται σε συνέχεια των επιτυχημένων εγκαταστάσεων του συστήματος “e-Kinisi” από την αρχή του έτους και σε άλλους Φορείς, όπως ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος Πολυγύρου καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.