Στην 01 Solutions Hellas ανατέθηκε το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη για περίοδο δύο ετών», από το υπουργείο Εργασίας.

Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία του ΠΣ Εργάνη, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οριζόντια συστήματα της δημόσιας διοίκησης, τόσο από πλευράς όγκου συναλλαγών και συναλλασσόμενων όσο και από πλευράς κρισιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών που καλύπτει.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης η οποία θα καλύπτει αντικείμενα όπως η υποστήριξη, προληπτική, επανορθωτική και εξελικτική συντήρηση του ΠΣ Εργάνη, η εξασφάλιση δυνατότητας παροχής νέων εκδόσεων για τα κρίσιμα λογισμικά συστήματος των υποδομών φιλοξενίας καθώς και η υποστήριξη της διοίκησης του έργου. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των  1.415.425 ευρώ.