Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την 01 Solutions Hellas για την υλοποίηση δύο έργων αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) Εργάνη.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο αφορά την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και την επέκταση της εφαρμογής του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος Εργάνη (προσθήκη νέων λειτουργικών ενοτήτων [modules] ), ενώ το δεύτερο έργο αφορά την ενδυνάμωση της υποδομής προκειμένου να υποδεχτεί και να υποστηρίξει τις νέες εφαρμογές που αναπτύσσονται ήδη ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Ο συνολικός προϋπολογισμός στον οποίο έγινε η κατακύρωση των δύο έργων ανέρχεται στις 402.113 ευρώ.