Στην 01 Solutions Hellas κατακύρωσε το υπουργείο Εργασίας το διαγωνισμό για το έργο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός στην αγορά εργασίας». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1,21 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Το έργο αφορά σε δράσεις για την αναβάθμιση και μετεξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για σκοπούς απλούστευσης διαδικασιών, διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής, εκσυγχρονισμού και υποστήριξης της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

– Αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας με προσανατολισμό στις απαιτούμενες λειτουργίες (process oriented) και όχι με βάση τα έντυπα που ήδη χρησιμοποιούνται.

 – Βελτίωση / επέκταση μηχανισμού υποβολών.

– Μελέτη διάθεσης στοιχείων προετοιμασίας αναλυτικής περιοδικής δήλωσης.

– Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής για την πληρέστερη χαρτογράφηση της απασχόλησης στην αγορά Εργασίας.

– Δημιουργία εργαλειοθήκης εργοδοτών και εργαζομένων

– Δημιουργία διεπαφής ανοικτών δεδομένων.

– Ευθυγράμμιση με Gov.gr.

Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λπ.).