Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Active Computer Systems για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του εξοπλισμού παραγωγής εκτυπώσεων και αντιγράφων (Managed Print Services) για δύο Διευθύνσεις του (ΔΥΠΜ, ΔΠΑ/Περιοχή Αθήνας), αντί του ποσού των 176.257 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η ισχύς της σύμβασης είναι διάρκειας πέντε ετών.