Η Active Computer Systems υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης, όπως και χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού, σε βάθος πενταετίας.

Η σύμβαση που υπογράφτηκε υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε τμήματα: προμήθεια 12 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων τύπου Α (στις 37.676 ευρώ), 21 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων τύπου Β (στις 61.103 ευρώ), 2 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων τύπου Β με WiFi (στις 5.938 ευρώ), 3 έγχρωμων πολυμηχανημάτων τύπου Γ (στις 6.614 ευρώ) και, τέλος, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και χρήσης σε βάθος πενταετίας (στις 35.420 ευρώ).

Σκοπός του έργου είναι η ανανέωση των εκτυπωτικών συστημάτων της Περιφέρειας με πρόσφατης τεχνολογίας πολυμηχανήματα μεγάλης παραγωγής για εναρμόνιση με τις πολιτικές ασφαλείας (GDPR) για ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών και διασφάλιση των εκτυπώσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας και χρήσης τους.