Στην Adaptit κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFax, ο διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματος προελέγχου επιβατών πτήσεων (Advanced Passenger Information System – APIS)» και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του (υλικός εξοπλισμός και λογισμικό) για τα έτη 2027, 2028 και 2029», που διενεργεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η κατακύρωση έγινε έναντι 1.079.508 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος API, προκειμένου διενεργείται ο προέλεγχος επιβατών, προερχομένων από αεροδρόμια χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελληνική Αστυνομία.

Τα μηνύματα API περιέχουν τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου του επιβάτη (αριθμός, χώρα έκδοσης, ημερομηνία λήξης κ.α.), τα στοιχεία του ίδιου του επιβάτη (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης) και πληροφορίες της πτήσης (αερολιμένας εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, αριθμός πτήσης, (ημερομηνία και ώρα αναχώρησης καθώς και άφιξης, o συνολικός αριθμός των επιβατών και αερολιμένας επιβίβασης).

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για τις Αρχές ελέγχου, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφοριών. Επίσης το έργο των αστυνομικών που ασκούν το διαβατηριακό έλεγχο θα διευκολυνθεί, καθώς τα στοιχεία API των επιβατών θα μπορούν να αντιπαραβάλλονται αυτοματοποιημένα στις διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων («Αναζητήσεις Ασφαλείας») και θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Πιο αναλυτικά, με τη λειτουργία του συστήματος θα εκτελείται:

  • Η συλλογή μηνυμάτων API και του προγράμματος αφίξεων πτήσεων από τρίτες χώρες.
  • Η αποκωδικοποίηση και η αποθήκευση σε βάση δεδομένων των μηνυμάτων API και του προγράμματος αφίξεων.
  • Η εκτέλεση «αναζητήσεων ασφαλείας»
  • Η εξαγωγή στατιστικών