Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων AE (ΜΟΔ ΑΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Altec Integration το έργο «ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων στο e-ΠΔΕ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση νέων υποσυστημάτων στο πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), μέσω του οποίου γίνεται η καταχώριση, παρακολούθηση και πληρωμή όλων των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αντί του ποσού των 196.788 ευρώ (με ΦΠΑ).