Ο Δήμος Ρόδου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την AMCO για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου».

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 159.145 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).