Στην Amco κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Δήμου Κω για το έργο: «Έξυπνο σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών δημοτικής συγκοινωνίας στο νησί της Κω».

Η Amco ήταν και η μόνη εταιρεία που είχε καταθέσει προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 139.000 ευρώ περίπου και σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, το έργο είναι σημαντικό και καινοτόμο καθώς θα διευκολύνει τις μετακινήσεις τόσο των επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο όσο και των μόνιμων κατοίκων.