Ο Δήμος Ρεθύμνης ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την BK Telematics ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «Δαπάνη για την Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου από το σύστημα τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων, αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του Στόλου Οχημάτων του Δήμου, Ενίσχυση προστασίας και ασφάλειας του Προσωπικού των Οχημάτων, Διασφάλιση διαδικασιών ποιότητας καθώς επίσης και ολοκληρωμένη διαχείριση των ανεφοδιασμών καυσίμου σε όλα σχεδόν τα οχήματα του Δημοτικού Στόλου Οχημάτων.  Στο διαγωνισμό είχαν υποβάλει προσφορές και οι εταιρείες Dotsoft και Cosmos Business Systems, ενώ η κατακύρωση του έργου έγινε στις 103.270 ευρώ (με ΦΠΑ).