Στην Byte κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής, στο πλαίσιο της Πράξης «υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (TSI) των τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες (TAP) και για εμπορευματικές μεταφορές (TAF) στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και υλοποίηση των συστημάτων TAF/TAP-TSΙ». Η κατακύρωση του έργου έγινε στο ποσό των 1,29 εκατ. ευρώ. Στόχος του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών ώστε να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των υπολογιστικών υποδομών του κτιρίου του ΟΣΕ επί της οδού Καρόλου, το κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα απαιτείται να γίνει αναβάθμιση των παρακάτω υποδομών:

  • Σύστημα Βάσεων Δεδομένων
  • Σύστημα φιλοξενίας εικονικών μηχανών
  • Σύστημα αποθήκευσης
  • Σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας
  • Δίκτυο Datacenter
  • Δίκτυο κτιρίου (Access Switches και κατακόρυφη καλωδίωση)
  • Επίσης ζητείται η προσφορά μεταγωγών για χρήση σε απομακρυσμένα σημεία, καθώς και υπηρεσίες Disaster Recovery Site.

Τι είναι τα συστήματα TAF/TAP-TSI
Τα συστήματα TAF/TAP-TSI αποτελούν υποσυστήματα του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος του οποίου η διαλειτουργικότητα καθορίζεται από την οδηγία 2008/57/ΕΚ. Τα υποσυστήματα αυτά αναφέρονται στην ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στόχος είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας στο διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου (Orient /East Med (OEM) Corridor) του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου για την απελευθέρωση της αγοράς εμπορευματικών και επιβατικών υπηρεσιών.