Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού (tape library, servers και λογισμικό υποδομής virtualization, SAN storage, Fiber Channel και μνήμες για υφιστάμενους servers) αντί του ποσού των 188.276 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Space Hellas.