Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HP-Digital-Compaq, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία Pallas Upgrade, για διάστημα δύο ετών.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 123.056 ευρώ (με ΦΠΑ).