Το Υπουργείο Οικονομικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΒΥΤΕ την ετήσια συντήρηση του έργου «Elenxis: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Yπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ και λοιπού όμοιου εξοπλισμού», που αφορά συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού αντί του ποσού των 249.319 ευρώ (με ΦΠΑ).