Στην Byte κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια αδειών Microsoft 365. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 2,65 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό κατέθεσε, επίσης, προσφορά ο ΟΤΕ. Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα (σε παρένθεση οι ποσότητες):

  • O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (5)
  • EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG SubsVLMVL PerUsr (5)
  • M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVLMVL PerUsr (20)
  • M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVLMVL PerUsr (10)
  • O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (2965)
  • O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (50)
  • Defender for O365 Plan1 SubVL Per User (3035)